Jugoslávie: Pohled z druhé strany
SO o na CS HISTORYpremiéra

Jugoslávie: Pohled z druhé strany

Iluze zvaná Jugoslávie, její vzestup a pád.

Dvoudílný francouzský dokumentární film o vzniku a rozpadu evropského státu - Jugoslávie. První část mapuje období 1918-1980, druhá pokrývá roky 1980-2001. V první části se tvůrci věnují vývoji mnohonárodnostního státu od roku 1918 do roku 1980, kdy zemřel prezident Josip Broz Tito. Zkoumají okolnosti vzniku Jugoslávie a léta jednoty pod Titovou diktaturou. Druhá část mapuje období 1980-2001 a zabývá se okolnostmi tragického konce federace, která se zhroutila během krvavé občanské války a zanikla v pěti bratrovražedných konfliktech (1991-2001).

Francouzský dokument vypráví o naději jihoslovanských národů žít společně ve společném státě. V 90. letech 20. století toto přání skončilo krvavým konfliktem na Balkáně. Různé státní formy - od Království Jugoslávie Alexandra I. (1918-1941) přes Socialistickou federativní republiku Jugoslávie založenou Titem (1945-1992) až po Svazovou republiku Jugoslávii pod vládou Slobodana Miloševiče (1992-2003) - měly vždy jen krátké trvání. Nikdy nebylo dosaženo trvalé institucionální, politické a sociální stability. Dvoudílný dokumentární film analyzuje vnitřní dynamiku, která stojí za tímto opakovaným selháním, a poskytuje vhled do politického, hospodářského a sociálního vývoje balkánských států.

Francouzský historický dokumentární film (2016).
Režie: Vincent de Cointet

Přehrát

Doporučené z archivu

Oblíbené filmy dostupné online

Všechno