Provozovatelem televízního vysílání programu CS history je ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. společnost CS filmová, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, IČ: 07380631, DIČ: CZ07380631.

Orgánem dohledu nad provozováním televízního vysílání je Rada pro rozhlasové a televízní vysílání.

CS filmová, s.r.o.
Praha 8 – Karlín, Václavské nám. 831/21 PSČ 113 60
IČ: 07380631
DIČ: CZ07380631

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300112